Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Regijska pokritost

Regijska pokritost

Shema regijske razporeditve partnerske mreže in aktivnosti projekta.

 • Adlešiči
 • Dolenjske Toplice
 • Fara
 • Kočevje
 • Kočevska Reka
 • Loški Potok
 • Metlika
 • Mirna
 • Mokronog
 • Novo mesto
 • Ribnica
 • Semič
 • Šentjernej
 • Šentlovrenc
 • Šentrupert
 • Škocjan
 • Šmarješke Toplice
 • Sodražica
 • Straža
 • Trebnje
 • Žužemberk