Center vseživljenskega učenja Dolenjska
O projektu
Tuesday, 01. 12. 2015
Povabilu na konferenco »Širi obzorja – izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov« so se odzvale številne mednarodne in nacionalne institucije ter posamezniki. V dveh dneh se je na konferenci zvrstilo 260 udeležencev iz 12-ih držav. Več...
Tuesday, 01. 12. 2015
26. in 27. novembra 2015 bo v Termah Dolenjske Toplice potekala mednarodna konferenca »Širi obzorja – izkušnje in povezovanje za uspešno vključevanje Romov«. Več...
Wednesday, 28. 10. 2015
V okviru poprojektne aktivnosti projekta Svteovanje za odrasle 2015 smo organizirali dogodek z naslovom Temelj uspešnega podjetja so sposobni in motivirani zaposleni − Kako z zaposlenimi graditi mostove?, ki bo prihodnji teden, 5. 11. 2015 ob 13. Več...
Wednesday, 28. 10. 2015
Ob zaključku projekta Svetovanje za odrasle 2015 smo v sodelovanju z našimi partnerji in udeleženci svetovanja izdelali promocijski film o dejavnosti svetovanje za odrasle. Več...
Wednesday, 28. 10. 2015
V projektu smo si poleg neposrednega svetovalnega dela zadali tudi aktivnost usposabljanja za svetovalke in partnerje z namenom zagotavljanja kakovosti naših storitev. Več...
Tuesday, 01. 9. 2015
Svetovalna središča za izobraževanje odraslih (središča ISIO) in Andragoški center Slovenije letos že enajsto leto zapored organiziramo Dneve slovenskih svetovalnih središč. Ta bodo letos v četrtem tednu v septembru, in sicer med 23. Več...
Friday, 14. 8. 2015
Štipendije bo možno pridobiti za srednje poklicno in tehniško izobraževanje na programih s področja računalništva, strojništva, elektrotehnike, kemije, pa tudi na področju gostinstva in drugih programih, opredeljenih v Politiki štipendiranja. Več...
Tuesday, 04. 8. 2015
V julijskih projektnih novicah je na kratko predstavljeno 2. srečanje projektnih partnerjev na Danskem ter potek aktivnosti projekta ter načrti za naprej. Več...
Tuesday, 07. 7. 2015
Naša izvajalka Anastasia Gubonina je pripravila video o projektu Po poti kultur. Več...
Thursday, 18. 6. 2015
RIC Novo mesto je vključen v projekt svetovanje za odrasle, ki poteka od 15. 4. ter se zaključi  31. 10. 2015. Financiran je s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter EU znotraj evropskega socialnega sklada. Več...