Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Koristne informacije

Svetovalno središče Novo mesto

Razpisi za vpis v formalne programe izobraževanja odraslih:

Razpisi za vpis v neformalne programe izobraževanja:

 • SNIO – Splošno neformalno izobraževanje odraslih. Projekt SNIO obsega 15 različnih programov za določene ciljne skupine. Več...

Usposabljanja v tujini:

 • Brezplačno usposabljanje v tujini - nov katalog Grundtvig delavnic (september in oktober 2012) - pohitite s prijavo!! Več na spletni strani CMEPIUS-a.
 • Brezplačna izobraževanje v tujini za odrasle - Grundtvig katalog za leto 2011/12

Možnosti financiranja in sofinanciranja izobraževanja:

 • 3. Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011« - 3. JP UIZ (131. JP).  Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije je objavil javno povabilo za sofinanciranje izobraževanja zaposlenih za splošna izobraževanja (jeziki, računalništvo...) in specifična izobraževanja. Več...
 • Evropska sredstva za pomoč odraslim, ki se šolajo. Svetovalno središče Novo mesto obvešča, da je še vedno odprt javni razpis za sofinanciranje šolnin 2007-2013 (do 15.7. 2013 oziroma do porabe sredstev). Sofinancira se 90% stroškov za srednješolsko  izobraževanje do vključno V. Več...
 • Državne štipendije za šolsko/študijsko leto 2011/12 
 • Štipendije občine Trebnje za udeležence izobraževanje srednjih kmetijskih šol, ki so predvideni za naslednjike kmetij - uradni list št.58/ 22.7.2011/stran 1765 
 • Razpis za Zoisove štipendije v šolskem letu 2011/12 
 • Razpis za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja 
 • Razpis za sofinanciranje šolnin za šolska leta 2007 - 2013
 • Štipendije (državne, kadrovske in Zoisove) v šolskem letu oz. študijskem letu 2009/10

Zaposlovanje:

 • Zavod RS za zaposlovanje objavlja več razpisov, ki subvencionirajo zaposlovanje brezposelnih oseb. Na razpise se lahko prijavijo delodajalci. Koristna informacija tudi za brezposelne. Več...
 • možnosti za zaposlovanje

Pomembne spletne strani o izobraževanju