Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Kako vam lahko pomagamo

Svetovalno središče Novo mesto

Preden se odločite za šolanje ali za obiskovanje tečajev ...

 • Pomagamo pri odločitvi za poklic glede na vaš interes in vaše sposobnosti(testiranje z računalniškim programom Kam in kako in pogovor s svetovalko).
 • Predstavimo izobraževalne možnosti v našem okolju (vrsta izobraževalnih programov do dodiplomskih in podiplomski študijev, tečajev, raznovrstnih delavnic,...).
 • Informiramo o vpisnih pogojih, predmetniku določenega izobraževalnega programa ali o vsebini tečaji in kontakt izvajalcev ...
 • Pogovorimo se o finančnih pogojih za določeno izobraževanje (štipendije in razni aktualni razpisi).
 • Pomagamo pri izpolnjevanju različnih vpisnih obrazcev.

Ko že obiskujete šolo ob delu, študirate ali pa ste vpisani v tečaj, pomagamo predvsem pri premagovanju učnih težav in drugih težav, ki ovirajo izobraževanje …

 • Pomagamo pri spoznavanju različnih učinkovitih tehnik učenja na konkretnem primeru oz. predmetu (individualno ali skupinsko v obliki delavnic o učenju).
 • Pomagamo pri spoznavanju učnih nagnjenj in stilov.
 • Skupaj načrtujemo učenja glede na čas, prostor, vire, snov ter finance.
 • Seznanjamo z metodami sproščanja in koncentracije.
 • Seznanjamo z različnimi organiziranimi oblikami učne pomoči in inštrukcij.
 • Seznanjamo z različnimi oblikami pomoči pri reševanju osebnih problemov.
 • Pomagamo pri sestavi individualnega izobraževalnega načrta.
 • Pomagamo pri sprotnem vrednotenju napredka v izobraževanju.
 • Pomagamo pri izpolnjevanju različnih obrazcev (dohodnina, štipendije ...).

Ko odrasel zaključi šolo ali tečaj …

 • Se pogovorimo in svetujemo o možnostih nadaljevanja in prehodov glede na vaš osebni interes.
 • Nudimo različne oblike pomoči pri iskanju zaposlitve (pomoč pri pisanju prošenj, pripravi na razgovor, informacije o virih iskanja zaposlitve,...).

NA KAKŠNA VPRAŠANJA VAM LAHKO ODGOVORIJO SVETOVALKE?

Izvajamo tudi skupinske delavnice. Pridružite se tudi vi!