Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Partnerji

Svetovalno središče Novo mesto

V svetovalnem središču imamo lokalno svetovalno omrežje. V omrežju se združujemo izobraževalne in druge ustanove, ki izvajamo različne svetovalne storitve, bolj ali manj povezane z izobraževanjem ali pa tiste organizacije, ki lahko vplivajo na razvoj svetovalne dejavnosti v lokalnem okolju.

Glede na različno vlogo, ki jo imamo posamezni partnerji v lokalni skupnosti, vse partnerje v svetovalnem omrežju razvrščamo v dve skupini: strateški partnerji in strokovni partnerji.

1. Strateški partnerji

so tisti, ki odločajo o strategijah razvoja lokalnega okolja, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju politike razvoja človeških virov v lokalnem okolju, predstavljajo delodajalce ali delojemalce, se ukvarjajo s ciljnimi skupinami, ki so pogosti odjemalci svetovalnih storitev, imajo velik strokovni ugled.

V svetovalnem omrežju so naslednji strateški partnerji:

 • Mestna občina Novo mesto,
 • Občina Škocjan,
 • Občina Dolenjske Toplice,
 • Občina Žužemberk,
 • Občina Mirna Peč,
 • Občina Šentjernej,
 • Razvojni center,
 • Obrtna zbornica Slovenije  Novo mesto in
 • Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

2. Strokovni partnerji

so ustanove, ki v lokalnem okolju delajo na področju svetovanja ali izobraževanja odraslih. Poglavitne nosilke razvoja informativno-svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih so izobraževalne organizacije za odrasle. Poleg izobraževalnih organizacij v lokalnem okolju opravljajo v okviru svoje dejavnosti nekatere vrste informativno-svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih tudi zavodi za zaposlovanje (predvsem za brezposelne) in podjetja (za zaposlene) ter tudi druge, ne-izobraževalne organizacije, ki ponujajo odraslim različne  svetovalne usluge. V svetovalnem omrežju so naslednji strokovni partnerji:

 • Šolski center Novo mesto - Izobraževanje odraslih in Višja strokovna šola
 • Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma (Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto in Kmetijska šola in biotehniška gimnazija, Višja strokovna šola) 
 • Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola 
 • Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto (Visokošolsko središče Novo mesto)
 • Zavod RS za zaposlovanje, OS Novo mesto
 • Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
 • Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
 • Knjižnica Pavla Golie Trebnje
 • Ljudska knjižnica Metlika
 • Ljudska univerza Kočevje
 • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
 • Yurena d.o.o. šola tujih jezikov
 • Osnovna šola Škocjan
 • Osnovna šola Šentjernej
 • Osnovna šola Šmihel
 • Center za socialno delo Novo mesto in
 • Razvojno izobraževalni center Novo mesto
 • Šent - slovensko združenje za duševno zdravje
 • Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana - oddelek Novo mesto