Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Vabljeni na predavanje Temelj uspešnega podjetja so sposobni in motivirani zaposleni − Kako z zaposlenimi graditi mostove?

sreda, 28. 10. 2015 ob 10:06

V okviru poprojektne aktivnosti projekta Svteovanje za odrasle 2015 smo organizirali dogodek z naslovom Temelj uspešnega podjetja so sposobni in motivirani zaposleni − Kako z zaposlenimi graditi mostove?, ki bo prihodnji teden, 5. 11. 2015 ob 13. uri v prostorih Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto. Predavala bo strokovnjakinja za ravnanje z zaposlenimi (Human Resource Management) mag. Saša Ogrizek iz podjetja AZA PLUS, d. o. o. Obenem bomo priložnost izkoristili tudi za predstavitev rezultatov in učinkov našega projekta Svetovanje za odrasle 2015 (preko v projektu nastalega promocijskega filma).

Iz vsebin:
Vodje, ustvarite zdravo delovno okolje
- vloga in pomen zdravega delovnega okolja
- kdo in na kakšen način zastrupljajo vaše delovno okolje
- zakaj v našem podjetju potrebujemo pripadne in zavzete ljudi?
Učinkovita komunikacija z zaposlenimi
- elementi uspešne komunikacije v podjetju
- zakaj se moramo naučiti aktivnega poslušanja
- kako reševati in NE preprečevati konfliktov v našem podjetju
Vodenje
- kako si vodja med zaposlenimi zgradi avtoriteto
- vsakodnevne aktivnosti uspešnega vodje
- najpogostejše težave vodje
 

Informacije:

Tina Strnad
05 907 57 18 ali 0 31 746 002
tina.strnad@ric-nm.si