Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Video Po poti kultur

torek, 07. 7. 2015 ob 13:17

Naša izvajalka Anastasia Gubonina je pripravila video o projektu Po poti kultur. V videu so prikazane vse glavne aktivnosti projekta, in sicer Kulinarika povezuje, Klopi povezujejo, Umetnost ustvarja vezi, Naša literatura in kultura, Medkulturna večera, Dnevni center itd.

Projekt je potekal od 1. januarja do 30. junija 2015 v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto. Financirala sta ga EU iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Ministrstvo za notranje zadeve.

Video je objavljen na YouTube.

Poglejte, morda se najdete na posnetkih. Vabljeni k ogledu!