Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Kako napredujem in kakšno pomoč potrebujem

Kraj dogodka: 
Lokacija dogodka: 
RIC Novo mesto Topliška cesta 2
Organizator: 
Ana Granda Jakše
Datum dogodka: 
11.12.2013 - 16:00

Seznanili se boste s podporo svetovalnega središča Novo mesto pri izobraževanju in učenju (ogledal videa Svetovanje za znanje).

Seznanili se boste z možnostjo vključitve v postopek ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih, s poudarkom na predstavitvi in na merjenju kompetence učenja učenja.