Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Iščete zaposlitev v tujini

Kraj dogodka: 
Lokacija dogodka: 
RIC Novo mesto Topliška cesta 2
Organizator: 
Tina Strnad
Datum dogodka: 
11.12.2013 - 10:00

Z nami bo EURES svetovalka, ki nam bo predstavila možnosti za iskanje zaposlitve v tujini. Imeli boste priložnost zastaviti tudi svoja vprašanja, razjasniti dileme …

Seznanili se boste tudi s tem, kateri certifikat si morate pridobiti, ki dokazuje vaše znanje angleščine. Preverili boste lahko tudi svoje lastno znanje (merjenje kompetence sporazumevanja v tujem jeziku preko projekta Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih).