Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

marec 2013

KER JE VAŠE ZNANJE VREDNO, NAJ POSTANE TUDI VIDNO - VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE NEFORMALNIH ZNANJ IN IZKUŠENJ

"... V proizvodnji sem delal 23 let, potem je podjetje propadlo, izgubil sem službo. Še dobro, da imamo doma kmetijo in da znam delati na zemlji. Tako lahko z ženo pridelava skoraj vso hrano za družino. Pri hiši je tudi manjši čebelnjak. Razmišljal sem, da bi se začel resno dajati s čebelarstvom. Nekaj znanja imam, nekaj ga še moram pridobiti. Slišal sem za poklic čebelar. Kako lahko pridem do tega poklica?"

"… Po osnovni šoli sem nadaljevala šolanje na gimnaziji v mestu. Nisem je dokončala. V četrtem letniku sem odnehala. Že naslednjo pomlad sem odšla v Anglijo, kjer sem dalj časa delala kot varuhinja otrok. Zelo sem se razumela z otroki. Ko sem se vrnila domov, mi je zmanjkalo moči za dokončanje srednje šole. Pravzaprav ne vem, kaj bi najraje počela v življenju. Vem samo to, da moram dokončati  šolo in si poiskati zaposlitev."

"... Na mojem delovnem mestu postaja znanje računalništva pomembno. Nikoli nisem obiskoval tečajev iz računalništva, vsega sem se naučil sam. Danes znam uporabljati različne računalniške programe, vendar jih uporabljam bolj za lastno zabavo. V službi se govori o možnostih reorganizacije. Išče se oseba, ki bi prevzela delovno mesto, kjer se veliko dela z računalnikom. Ali se moram udeležiti kakšnega preverjanja , da bom lahko svoje znanje dokazal v službi?"

" ... Sem zaposlena, pravzaprav si že peto leto nabiram delovne izkušnje. Služba mi je pisana na kožo. Slabo je le to, da ni trajna. Nujno moram dokončati začeto izobraževanje. Tako bom imela tudi formalne pogoje za redno zaposlitev. Zmanjkuje mi časa in bojim se, da ne bom imela dovolj sredstev za plačilo  šolnine. Kako bi lahko hitreje dokončala svoje izobraževanje? ..."

KAJ IMAJO SKUPNEGA TE 4 OSEBE?  ZNANJE IN IZKUŠNJE, KI NISO DOVOLJ VIDNE IN VREDNE

V RIC-u Novo mesto smo začeli v letu 2013 izvajati postopke ugotavljanja in vrednotenja znanj, ki ste jih pridobili na različnih mestih, ob različnih priložnostih, zunaj šolskega prostora. Naši svetovalci za vrednotenje neformalnih znanj vam lahko pomagajo, da postane vaše znanje vidno.

KOMU VIDNO? VAM, DELODAJALCEM, IZOBRAŽEVALCEM in vredno ...

KAKO? S POMOČJO PRIPOMOČKOV ZA VREDNOTENJE, S PRIPRAVO ZBIRNIH MAP VAŠIH ZNAJ IN IZKUŠENJ ...

ZAKAJ? Ker čutite, da potrebujete čas za premislek o tem, kaj ste do sedaj že dosegli in kaj si v življenju še želite doseči.  Ker ste se znašli pred pomembno odločitvijo glede zaposlitvene poti. Ker želite hitreje in ceneje priti do ustrezne izobrazbe, dokončati izobraževanje ali ga nadaljevati. Ker danes ni nobena zaposlitev dokončna.

Tisti, ki želite o ovrednotenju in priznavanju neformalnih zanj in izkušenj prebrati več, poglejte na spletni portal vpnz.acs.si.

Tisti, ki želite dodatne informacije o vrednotenju in priznavanju neformalnih znanj in izkušenj, pokličite na telefonsko številko: 07 393 45 52 ali pišite na e-poštni naslov: tea.sulic@ric-nm.si

Tisti, ki ste za akcijo, PRIDITE V RIC NOVO MESTO. Z vami bo postopek vodila svetovalka in vodja projekta TEA SULIČ.

                                                               

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

 

januar 2013

Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih od 2012 do 2014 (UVNPZ) RIC Novo mesto je bil s 1. 1. 2013 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izbran kot eden izmed 15 izobraževalnih organizacij, ki bodo v obdobju med 1. 1. 2013 in 31. 3.2014 izvajali aktivnosti vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj. Neformalno pridobljena znanja kot dopolnilo k formalnim znanjem dobivajo v družbi neprecenljivo vrednost. Vsako neprepoznano in neizrabljeno znanje pri posamezniku lahko pomeni gospodarsko in družbeno izgubo. Vrednotenja neformalno pridobljenega znanja in izkušenj pomeni uresničitev pomembnega ukrepa strategije vseživljenjskega učenja - omogočiti vsakemu posamezniku, da sva (ali določena) znanja in izkušnje, ki si jih je pridobil na svoji življenjski poti ovrednoti ter jim da vidnost in vrednost.

Vidnost in vrednost znanj, na katere je posameznik že zdavnaj pozabil, jim ni dajal pomembne teže ali pa jih pri sebi ni prepoznaval mu lahko omogočajo:
- nadaljnje ali ponovno vključevanje v formalno izobraževanje,
- priznavanje poklicne usposobljenosti (NPK) na trgu dela,
- večjo fleksibilnost na trgu dela,
- dvig zaposljivosti,
- večjo mobilnost na trgu dela,
- razvoj in spremembo poklicne kariere,
- razvoj kompetenc vseživljenjskega učenja,
- ovrednotenje znanja in izkušenj za lasten interes za sprejemanje različnih odločitev posameznika v poklicnem in osebnem življenju,
- usmerjanje in svetovanje za nadaljnje izobraževanje.

V projektu bodo svetovanje in pomoč pri vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in izkušenj brezplačno izvajali usposobljeni strokovni delavci za vrednotenje. Pomagali vam bodo pri iskanju potrebnih informacij, vam objektivno in zaupno svetovali, z vami ovrednotili vaše že pridobljeno znanje ter vam pomagali pri odločanju za izobraževanje, izbiri organizacije in poteku učenja, načrtovanju nadaljnje izobraževalne poti in razvoju kariere. Aktualne in zanimive informacije o ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja ter o projektnih aktivnostih poiščite na naši spletni strani projekta.

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

Kontakt:

Tea Sulič
07 393 45 52
031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si