Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Splošno neformalno izobraževanje odraslih (SNIO)

Možnosti učenja v regiji

SNIO je dve in pol letni projekt, ki poteka od  1. 1. 2012 do 30. 6. 2014. Vključuje 15 različnih programov za naslednje ciljne skupine:

 • aktivnim odraslim (starim od 25 do 55 let),
 • starejšim odraslim (starim nad 55 let),
 • brezposelnim,
 • odraslim Romom,
 • priseljencem,
 • zapornikom,
 • odraslim s posebnimi potrebami.

SEZNAM PROGRAMOV:

Za zaposlene, aktivne odrasle od 25 do 55 let:

 1. Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu
 2. Dobra komunikacija – pot do uspeha
 3. Za boljše sporazumevanje v angleškem jeziku
 4. Finančna pismenost v družbi sprememb
 5. Šola za starše – Poglejmo na otroka celostno

Za starejše odrasle nad 55 let:

 1. Komunikacijski mostovi
 2. Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo
 3. Angleščina za potovanja
 4. Z ustvarjalnostjo skozi recesijo
 5. Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano

5 programov za posebne ciljne skupine

 1. Priseljenci: Zaživimo v novi državi
 2. Brezposelni: Za večjo konkurenčnost na trgu dela
 3. Zaporniki: Branje prinaša (spo)znanje
 4. Odrasli Romi: Učimo in igrajmo se skupaj
 5. Odrasli s posebnimi potrebami: Ustvarjalnost nas bogati

Vsi programi so 50-urni in so za udeležence brezplačni. Sofinancirata jih Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Udeleženci programov osvajajo nova znanja in spretnosti, se obogatijo z novimi spoznanji in informacijami, ob zaključku pa prejmejo potrdilo RIC-a o udeležbi v programu.

Vsebine izvajajo predavatelji z bogatimi izkušnjami in ustrezno strokovno usposobljeni.

 

POVABILO ZA SEZONO 2012 / 2013

Spomladi 2013 (januar - april 2013 oz. marec - junij 2013) bodo potekali programi:

 • Dobra komunikacija – pot do uspeha
 • Finančna pismenost v družbi sprememb
 • Šola za starše – Poglejmo na otroka celostno

Vsi trije programi so za aktivne.

Za starejše bosta organizirana programa:

 • Angleščina za potovanja
 • Izboljšajmo kvaliteto svojega življenja z zdravo prehrano

Za posebne ciljne skupine pa naslednji:

 • Priseljenci: Zaživimo v novi državi
 • Brezposelni: Za večjo konkurenčnost na trgu dela
 • Zaporniki: Branje prinaša (spo)znanje
 • Odrasli Romi: Učimo in igrajmo se skupaj

Prijavite se lahko osebno v RIC Novo mesto, na Topliški cesti 2 v Novem mestu, ali na naslednjih kontaktnih številkah in e-naslovu:

Zvonka Potočar
07 393 45 56, zvonka.potocar@ric-nm.si

Več informacije dobite na spletni strani RIC novo mesto, na spodnjem naslovu:

http://www.ric-nm.si/si/projekti/zakljuceni/splosno-neformalno-izobrazevanje-odraslih/

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.