Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Prednosti

  • odkrivanje posameznikovih poklicnih in osebnih interesov za izobraževanje;
  • informiranje in svetovanje o izobraževalnih možnostih v okolju;
  • informiranje in svetovanje o štipandijah;
  • priznavanje neformalno pridobljenega znanja;
  • pomoč pri sestavi individualnega izobraževalnega načrta;
  • pomoč pri vpisu v šolo in pri izpolnjevanju obrazcev;
  • pomoč pri premagovanju učnih težav (individualno in skupinsko);
  • pomoč pri reševanju osebnih problemov;
  • pomoč pri vrednotenju napredka v izobraževanju;
  • pomoč pri vrednotenju izobraževalne poti.