Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Mobilna svetovalna služba za Rome

Mobilna svetovalna služba za Rome

Aktivnost mobilne svetovalne službe za Rome se je zaključila s 1.9. 2010, zaradi prenehanja delovanja aktivnosti v sklopu projekta CVŽU Dolenjska. Še vedno pa se lahko obrnete za pomoč na Svetovalno središče Novo mesto.

Mobilna svetovalna služba je delovala v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto v okviru projekta Center vseživljenjskega učenja Dolenjska. Mobilni svetovalci so bili svetovalci v Svetovalnem središču Novo mesto ter zaposleni v programu javnih del Socializacija in integracija Romov. Mobilna svetovalna služba je delovala na terenu, pretežno v romskih naseljih.

KOMU IN KAKO SMO POMAGALI?

  • Otroci so prihajali na pravljične urice in različne ustvarjalne delavnice (kjer smo risali, barvali, rezali, lepili, ustvarjali... naredili punčko, zajčka ali medvedka...)
  • Učenci in starši ter mladostniki so obiskali delavnice, na katerih so skozi igro spoznali različne poklice (kuhar - delali smo sadno kupo, šivilja - šivali bomo blazinice, vrtnar - presajali bomo rože ...)
  • Tistim, ki so obiskovali osnovno ali srednjo šolo, smo pomagali pri učenju.
  • Mladim mamicam in očetom smo pomagali izpolniti različne obrazce, napisati opravičilo, prebrati pošto, ki je niso razumeli ... Pogovorilismo  se o njihovih težavah in jim pomagali. Učili smo jih brati in pisati, da so lahko brali časopis.
  • Tistim, ki so iskali službo, smo pomagali poiskati primerno delo preko računalnika, napisati prošnjo za zaposlitev ...

 Zloženka Mobilna svetovalna služba za Rome / Mobile councelling service for the Roma

Romi med nami - v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto / Romas among us - in Developmental and educational centre Novo mesto