Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Možnosti učenja v regiji

Projekt Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine, ki ga vodi Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj, je trajal od januarja 2009 do konca leta 2011.

V projektu smo skupaj s partnerji razvijali, pripravili in preizkusno preverili Modele svetovanja za ranljive skupine kot so starejši odrasli, pripadniki romske skupnosti in odrasli s posebnimi potrebami. S svetovanjem na domu smo odraslim pomagali pri vključevanju v širšo družbo in obogatitvi njihovega družabnega življenja s poudarkom na vseživljenjskem učenju.
V svetovalno dejavnost so se poleg strokovnih delavcev partnerjev vključevali tudi predstavniki treh veroizpovedi v Sloveniji: katoliške, evangeličanske in muslimanske ter prostovoljci iz vrst starejših občanov.

Za več informacij o poteku aktivnosti obiščite spletno stran projekta na naslovu: http://www.zik-crnomelj.eu/projekti/razvoj-modelov-svetovanja-za-ranljive-skupine.html

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.