Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Središča za samostojno učenje

Možnosti učenja v regiji

Središča za samostojno učenje so prostori, v katerih so učna mesta, ki so opremljena z različno učno tehnologijo (računalniki, multimedijskimi pripomočki).

Središča so namenjena vsem, ki želijo pridobiti znanje ali pa le-tega utrditi in nadgraditi s pomočjo različnih gradiv ali multimedijskih programov za samostojno učenje in je brezplačno. Pišejo lahko tudi seminarske, diplomske in druge naloge ter pripravljajo različne prezentacije.

Čas učenja si lahko udeleženci izbirajo sami, ritem in način pa prilagodijo lastnim interesom in zmožnostim.

Če je potrebno, pred začetkom samostojnega učenja udeležencem strokovni delavec svetuje, kateri učni program je glede na njihovo predznanje in želje zanje najprimernejši. Udeležencem v središčih nudimo tudi informacije in pomoč pri uporabi učne tehnologije.

V regiji delujoča Središča za samostojno učenje:
Razvojno izobraževalni center Novo mesto

Ljudska univerza Kočevje

ZIK Črnomelj