Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Univerza za tretje življenjsko obdobje

Možnosti učenja v regiji

Univerze za tretje življenjsko obdobje so namenjene izobraževanju in razvoju starejših. V okviru univerz za tretje življenjsko obdobje se razvija izobraževanje starejših za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v družbi ter za dejavno delovanje v družbi v dobro vseh rodov. Člani univerz za tretje življenjsko obdobje se izobražujejo na predavanjih, v strokovnih delavnicah in tudi v študijskih krožkih, kar pomeni, da so poleg mentorja tudi člani sami s svojimi izkušnjami, odkrivanjem, znanjem in kulturo vir učenja v skupini. V regiji delujejo naslednje univerze za tretje življenjsko obdobje:

Koristna spletna stran za "seniorje": http://www.seniorji.info/