Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Obogatimo svoje znanje brezplačno!

Možnosti učenja v regiji

Znanja in spretnosti za reševanje vsakodnevnih situacij, boljšo kakovost življenja in večjo konkurenčnost na trgu delovne sile lahko pridobite v okviru brezplačnih programov, namenjenih usposabljanju za življenjsko uspešnost (krajše UŽU) in računalniškemu opismenjevanju:

UŽU Beremo in pišemo skupaj 
UŽU Most do izobrazbe
UŽU Izzivi podeželja
UŽU Moj korak
UŽU Jaz in moje delovno mesto
UŽU Razgibajmo življenje z učenjem

Branje za znanje in branje za zabavo
Knjige so zame
Računalniška pismenost za odrasle
Računalniško in digitalno opismenjevanje

Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam: staršem z otroki, brezposelnim ali zaposlenim, odraslim s posebnimi potrebami, prebivalcem s podeželja, starejšim odraslim  in vsem ostalim, ki ste željni novih znanj oziroma veščin. Delo v programih običajno poteka v obliki projektnega učenja, v skupinah pa je od 12 do 15 udeležencev.

Vsebina in cilji javnoveljavnih programov Usposabljanje za življenjsko uspešnost so podrobneje opisani na spletni strani Andragoškega centra Slovenije. V vseh javnoveljavnih programih pridobite potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje.

V Jugovzhodni regiji Slovenije delujejo štiri verificirani izvajalci teh programov: