Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Svetovanje za podjetništvo

Možnosti učenja v regiji

Razmišljate o podjetništvu?
Imate poslovno idejo in jo želite preveriti?
Začenjate s svojim poslom?
Širite in razvijate svoj posel?

Odgovore na zgornja vprašanja dobite na vstopnih točkah VEM v Jugovzhodni Sloveniji.

INFORMIRANJE o pogojih, postopkih in zahtevani dokumentaciji za registracijo podjetja, spremembo ali izbris iz registra.
SVETOVALNO POMOČ v postopkih pred registracijo podjetja, ob začetku ter v kasnejših fazah poslovanja podjetja. Storitve podjetniškega svetovanja v okviru programa vavčerskega svetovanja koristite po subvencioniranih cenah.
STORITEV e-VEM
Izpeljava postopkov ustanovitve podjetje hitreje in ceneje - po elektronski poti.
Postopek registracije se trenutno izvaja le za samostojne podjetnike, z novembrom 2007 pa bo možna tudi registracija za enoosebni d.o.o.

Prav tako lahko pridobite svetovanje, če:

potrebujete izdelati poslovni načrt:
- uporabnost PN
- cilji in namen izdelave PN
- sestavine PN

Vas zanimajo možnosti finančnih spodbud za pospeševanje razvoja podjetništva?
Vas zanimajo poslovne priložnosti v Sloveniji in EU?

Želite izvedeti, kaj je potrebno vedeti pri ustanavljanju podjetja:
- pravilna izbira primerne statusne oblike poslovnega subjekta
- pogoji za opravljanje dejavnosti
- poslovni prostori
- zaposlovanje delavcev

Vas zanima kaj potrebujete za registracijo poslovnega subjekta:
- postopek registracije s.p.
- postopek registracije d.o.o.
- postopek priglasitve osebnega dopolnilnega dela.

Prihajate z območja Dolenjske in Bele Krajine?
Za podrobnejše informacije se lahko osebno oglasite na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o
Telefonska številka: 07/33 72 980
e-naslov: razvojni.center.nm@siol.net

Če pa prihajate iz Kočevsko-Ribniškega območja, dobite podrobnejše informacije na Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o.
Telefonska številka: 01/836 97 53
e-naslov: pokolpje@siol.net

Druge koristne povezave za podjetnike:

- podjetniški portal

- brezplačna izobraževanja za podjetnike

- brezplačno e-gradivo o podjetništvu:
TRANSNACIONALNI MODUL: Entrepreneurship in Booming Sectors, My business organisation
REGIONALNI MODUL: Medkulturna komunikacija: Komunikacija, Medkulturne razlike v poslovni komunikaciji, Poslovni bonton, Poslovni dopisi v slovenščini, Poslovni dopisi v angleščini; Socialno podjetništvo in Podpora skupinskega dela z IKT

- druga svetovanja pred ustanovitvijo podjetja: http://mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/dogodki/mp-dogodek-individualno-svetovanje-pred-ustanovitvijo-podjetja-2

- subvencije ZRSZ za zapozaposlovanje: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje