Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Projektno učenje za mlajše odrasle - PUM

Možnosti učenja v regiji

PUM je program, ki pomaga mladim, da odkrijejo, kaj želijo, spoznajo različne poklice in se odločijo za pravega, znova vzbudijo učenje in lažje prebrodijo stiske. V Novem mestu se je vanj možno vključiti vse od leta 2005(s krajšo prekinitvijo).

Program je namenjen tistim, ki so šolo zapustili pred dokončanjem, in so:

 • stari od 15 do 25 let,
 • brez poklica,
 • brez zaposlitve in
 • pripravljeni narediti nekaj zase.

PUM je drugačen od klasičnih oblik izobraževanja, ker poteka z aktivnim sodelovanjem pri različnih projektih. Projekte izbirajo mladi sami (npr. film, gledališka igra, bivalni prostor), izpeljava le-teh pa poteka s sodelovanjem mentorjev, ki so za projektno delo in delo z mladimi posebej usposobljeni. Gre za spoznavanje drugačnega, zanimivega učenja, privlačne in razgibane vsebine dela, ki prinašajo zabavna doživetja in spodbude za nadaljevanje šolanja. Program traja eno leto, mladi pa se lahko vanj vključijo kadarkoli in izstopijo, ko dosežejo svoj cilj. Program je za udeležence brezplačen. Pri vključevanju udeležencev nam je v veliko pomoč Zavod RS za zaposlovanje, s katerim redno sodelujemo. 

Aktivnosti  v šolskem letu 2011/12

PRODUKCIJSKA PROJEKTA

PUM maske (produkcijsko delo, ko so udeleženci izdelovali maske z različnimi motivi. Spoznavali so postopek dela, od načrtovanja, risanja skice, do oblikovanja z različnimi materiali. Maske so barvali, sprejali, dekorirali … Uporabili so na pustni povorki, ki je potekala na ulicah Novega mesta, maske pa so postavili na ogled v vitrino zavoda RIC Novo mesto, kjer so si jih lahko ogledali naključni obiskovalci ter udeleženci programov.

PUM bazarji (produkcijsko delo, ko so udeleženci iz različnih materialov in z različnimi postopki izdelovali uporabne izdelke, nato pa jih predstavili in ponudili obiskovalcem v središču Novega mesta enkrat mesečno na Rokodelski tržnici). 

IZBIRNA PROJEKTA

PUM VIDEO (uspešen projekt, ki se je pričel razvijati vzporedno s fotografskim projektom. Skupno jima je to, da sta oba povezana s tematiko zgodovine, natančneje z zgodovino Novega mesta. Pot nas je peljala od zbiranja idej, načrtovanja dela, do iskanja gradiva na spletu, obiska knjižnice, TIC-a Novo mesto, ogledali smo si tudi razstavo v Dolenjskem muzeju z naslovom Novo mesto 1848-1918. Ves material smo povezali v 6-minutni video, ki si ga lahko ogledate na youtubu. Video smo predstavili meseca junija na Dunaju, in sicer v sklopu projekta Grundtvig UP – EU Treasure Hunt. Udeleženci omenjenega projekta iz ostalih evropskih držav so bili nad videom navdušeni.

PUM FOTO RAZSTAVA Staro Novo mesto (fotografski projekt, v katerem smo od začetne skupne ideje osvajali znanje o fotografiji, pod mentorstvom fotografa Dušana J. Smodeja smo se učili, kako posneti dobro fotografijo, na terenu iskali motive, ki prikazujejo znamenitosti Novega mesta, se poučili, kako fotografije računalniško oblikovati, jih pripravili za razstavo … Projekt smo širši javnosti predstavili na zaključni PUM prireditvi. 

INDIVIDUALNI PROJEKTI

Individualni učni projekti so odvisni od individualnih potreb posameznega udeleženca. Naši udeleženci imajo podporo mentorjev ter zunanjih sodelavcev, ki vključuje: 

 • individualne razgovore in svetovanje,
 • izdelavo osebnega načrta učnih in drugih ciljev,
 • učno pomoč (šolski predmeti, vozniški izpit …), 
 • spremljanje na šolo, dogovore s profesorji,
 • priprave na zaposlitev (pisanje vlog za delo, življenjepisa, iskanje dela preko spleta …),
 • pogovore s starši, svetovalnimi delavci na šolah, svetovalci za zaposlitev na ZRSZ OS Novo mesto in svetovalkami na Centru za socialno delo,
 • pomoč pri reševanju osebnih stisk (bolezen, zasvojenost, finančne in bivanjske težave ..) ipd.

INTERESNE DEJAVNOSTI

 • delavnice socialnih veščin in komunikacije,
 • ustvarjalne delavnice,
 • likovne delavnice,
 • delavnice sproščanja,
 • kuharske delavnice,
 • kultura,
 • zabava,
 • računalniško opismenjevanje,
 • fotografiranje,
 • glasbene delavnice,
 • sodelovanje v projektu Grundtvig – EU Treasure Hunt.

ENKRATNE AKCIJE:

 • sodelovanje v projektu Pustne povorke,
 • udeležba na Medpumovskem turnirju 2012 v PUM-u Celje,
 • sodelovanje na PUMstivalu v organizaciji ljubljanskega PUM-a,
 • izvedba zaključne prireditve PUM-a v okviru TVU 2012,
 • postavitev slikarske razstave udeleženca programa Tadeja Rozmana.

Link: http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/projektno-ucenje/

 

 

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2010-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.