Center vseživljenskega učenja Dolenjska

Usposabljanje za kompetenco učenje učenja

Na RIC-u je potekalo 28. novembra usposabljanje zunanjih sodelavcev in partnerjev Svetovalnega središča Novo mesto za kompetenco učenje učenja. Udeleženci so se na prvi delavnici seznanili s sodobnimi metodami za spodbujanje aktivnega samostojnega učenja. Usposabljanje je izvedla Meta Knific, strokovnjakinja konzorcijskih partnerjev v projektu Filozofskih fakultet Univerz v Mariboru in Ljubljani ter Šole za ravnatelje. Naslednja delavnica bo spomladi 2012 s temo Spodbujanje motivacije za učenje s poudarkom na notranji motivaciji.